Visie


Onze visie hebben we uitgewerkt in drie kernkwaliteiten. 

Kernkwaliteit 1

Wij zorgen ervoor dat de christelijke identiteit van de school zichtbaar is in ons handelen en in de omgang met elkaar.

Kernkwaliteit 2

Wij zorgen ervoor dat alle kinderen de mogelijkheden krijgen om zich zo goed mogelijk persoonlijk te ontwikkelen.

Kernkwaliteit 3

Wij creëren voor leerlingen een pedagogisch klimaat dat veilig, ondersteunend en uitdagend is.

 

In ons dagelijks handelen, houden wij onze kernkwaliteiten altijd in gedachten.