Activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit ouders van leerlingen. Ook zit er een leerkracht in de commissie, als aanspreekpunt namens het team.

Ieder jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor u of uw kind. De AC ondersteunt het onderwijzend personeel bij deze activiteiten. 

De activiteitencommissie bestaat het schooljaar 2019/2020 uit:

Juf Margreet Douma

Joyce Huizinga

Paulien Jansen

Janneke Kofferman

Richard Veldkamp

Annemieke Groenewold

Harco Tip