Meedoen

Meedoen

Met u en andere partners in Noordoostpolder, investeert de gemeente in het mee (blijven) doen in de samenleving.

Meedoen is deelnemen aan gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld voetbal, dansen, koor, klaverjassen. Maar u kunt ook meedoen door iets voor een ander te doen, zoals een maatje zijn voor iemand of maaltijden rondbrengen.

De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen meedoet in de samenleving:

Door andere mensen te ontmoeten en iets voor anderen te betekenen maak je gebruik van je talenten en vaardigheden. Daardoor wordt je sterker. Dit is belangrijk voor jezelf en voor  de samenleving.

Omdat meedoen vaak geld kost, zijn er regelingen waarmee u deelname aan activiteiten kunt betalen. Met de Meedoen-regelingen willen we mensen motiveren om mee te doen.


Meedoen-bon

Sinds 1 januari 2011 heeft de gemeente een Meedoen-bon voor jongeren uit gezinnen met een laag inkomen. Jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 worden door deze kortingsbon gestimuleerd om te gaan sporten, muziek te gaan spelen of een cursus te volgen.

Sinds 1 januari 2012 is daar de Meedoen-bon aan toegevoegd voor 65+-ers met een laag inkomen. Ook deze bon kan gebruikt worden om te sporten, mee te doen aan sociaal culturele activiteiten of het lidmaatschap van een belangenvereniging te betalen.

Heeft u een laag inkomen en bent u chronisch ziek of heeft u een handicap dan kunt u toch meedoen met allerlei activiteiten of kunt u het lidmaatschap van een vereniging betalen. U kunt een tegemoetkoming krijgen in de kosten door een Meedoenbon voor chronisch zieken en gehandicapten aan te vragen bij de gemeente. De bijdrage is een forfaitbedrag van € 250,00.

De Meedoen-bon voor jongeren en voor 65+-ers kan worden verzilverd (en geeft dus de innemende organisatie recht op vergoeding) tot uiterlijk 1 jaar na het jaar van uitgifte. Als voorbeeld: in 2015 uitgegeven bonnen zijn daarom verzilverbaar tot uiterlijk 31 december 2016.


Meedoen-bon en verenigingen

De meedoen-bon kan rechtstreeks worden ingeleverd bij een vereniging naar keuze. Het is wel belangrijk dat deze vereniging zich hiervoor bij de gemeente heeft aangemeld.

Meer weten over hoe en waarom u zich als vereniging moet aanmelden?

Ga naar: Informatie voor verenigingen