Medezeggenschapsraad

Hier kunt u meer lezen over de medezeggenschapsraad. De zogeheten MR komt meerdere malen bijeen om te spreken over verschillende schoolzaken vooral gericht op het vormen en uitvoeren van het beleid. In de MR zitten vier leden. Twee leden vormen de personeelsgeleding en twee leden vormen de oudergeleding.