De activiteitencommissie bestaat uit ouders van leerlingen. Ook zit er een leerkracht in de commissie, als aanspreekpunt namens het team.

Sinds schooljaar 2019-2020 is de AC een zelfstandige vereniging.

Ieder jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor u of uw kind. De AC ondersteunt het onderwijzend personeel bij deze activiteiten. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage, die ieder jaar geïncasseerd wordt.

De activiteitencommissie bestaat het schooljaar 2021-2022 uit:

Harco Tip (voorzitter)

Richard Nijs (penningmeester)

Daphne Groenewold (secretaris)

Joyce Huizinga

Paulien Jansen

Juf Margreet Douma (vanuit het team)