De activiteitencommissie bestaat uit ouders van leerlingen. Ook zit er een leerkracht in de commissie, als aanspreekpunt namens het team.

Sinds schooljaar 2019-2020 is de AC een zelfstandige vereniging.

Ieder jaar worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor u of uw kind. De AC ondersteunt het onderwijzend personeel bij deze activiteiten. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage, die ieder jaar geïncasseerd wordt.

De activiteitencommissie bestaat het schooljaar 2023-2024 uit:

Daphne Groenewold (voorzitter)

Frans Poppe (penningmeester)

Maaike Hobbelman (secretaris)

Juf Margreet Douma (vanuit het team)