Onze school is een kleine samenleving. Hier leren kinderen de basis van onze democratie, normen en waarden over vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit en levensbeschouwelijke richtingen. Onze school is een huis waarin we samen bouwen en leven. Door open te staan voor diversiteit ontwikkel je kennis over jezelf en de wereld om je heen. Vanuit een veilig pedagogisch klimaat, die wij door onze licentie van de Kanjerschool tot stand brengen, geven wij kinderen ruimte om een eigen mening te vormen en de ander met een verschillend standpunt te begrijpen. Wij willen kinderen kritisch leren denken in een maatschappij waarbij veel (nep) nieuws vanuit verschillende kanalen wordt verspreid

Wij willen onze leerlingen gereedschap meegeven om als zelfbewuste burger stevig in de wereld te staan. Door vallen en opstaan leren kinderen dat ze verantwoordelijkheid dragen voor zichzelf en de wereld om hen heen. Een growth mindset, de gedachte dat er altijd weer ontwikkeling kan plaatsvinden door toewijding en hard werken, staat hierbij centraal.

Op basis van basisgegevens over onze populatie werken wij met een burgerschapsbeleidsplan, waarmee we de kinderen voorbereiden op de toekomstige maatschappij.

Je mag zijn wie je bent….en groeien in je talent!