De Schalmei is een christelijke basisschool, die open staat voor alle kinderen ongeacht levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Hierdoor is De Schalmei een identiteitsrijke school. We willen een plek zijn waar kinderen elkaar ontmoeten en streven ernaar om een afspiegeling te zijn van onze hedendaagse, diverse samenleving.

Wij willen kinderen bewust maken van de manier waarop ze in het leven staan. Zodat zij vol vertrouwen en verantwoordelijkheid voor zicht zelf én de ander samen kunnen leven in deze wereld.  Waarden als compassie, zorgzaamheid en respect spelen een belangrijke rol bij het uitdragen van onze christelijke identiteit. Deze identiteit zit ook verweven in ons sociaal-emotionele component. Leerlingen een veilige en vertrouwde basis meegeven is een uitgangspunt om tot leren te komen.

 Dagopening en vieringen

Onze christelijke wortels geven onze school kleur en zijn verweven in ons hele onderwijs. Verbinden en beleven zijn daarbij belangrijke speerpunten. In elke groep wordt de dag samen gestart. Hiermee hebben we een betekenisvol moment voor alle leerlingen. Regelmatig laten we ons bij het vormgeven van de dagopeningen inspireren door verhalen uit de Bijbel. Een belangrijke bron hierbij is de methode ‘Kind op Maandag’, die in groep 1 t/m 8 als naslagwerk gebruikt wordt.

We vieren samen de belangrijkste christelijke feesten, waarbij we aandacht hebben voor ‘het waarom’ van wat we vieren

Begeleiding

De Schalmei wordt als onderdeel van Aves ondersteund bij het vormgeven en borgen van haar christelijke identiteit middels begeleiding van een identiteitsbegeleider. Onze identiteitsbegeleider komt een aantal keer per jaar bij ons op school om ons denken en doen rondom identiteit levend en actueel te houden.

Je mag zijn wie je bent….en gebruik maken van je talent