De Schalmei is een christelijke basisschool. De school wil goed onderwijs van uit een christelijke levensvisie bieden. We zien dat deze inspiratie geworteld is in de Nederlandse samenleving. Hierbij spelen waarden als zorgzaamheid en eerbied voor het leven een grote rol. Bij ons op school zien we dit terug in de dagopeningen, vieringen en in de omgang met elkaar op school. We vinden verbeteren en vernieuwen van belang en doen dat samen. De Schalmei wordt als onderdeel van Aves ondersteund bij het vormgeven en borgen van de identiteit middels begeleiding van een identiteitsbegeleider.

Je mag zijn wie je bent….en gebruik maken van je talent