De drie kernwaarden van De Schalmei zijn: identiteit, groei en compassie

Identiteit

We zorgen dat de christelijke identiteit zichtbaar is in ons onderwijs en ons handelen. We leren kinderen dat ze onderdeel zijn van een maatschappij, waarin iedereen met zijn eigen identiteit in het leven staat. Waarden en normen, wederzijds respect komen tijdens dagopeningen en klassengesprekken aan de orde.

Groei

Wij willen ervoor zorgen dat kinderen de mogelijkheden krijgen om zich zo goed mogelijk persoonlijk te ontwikkelen. Kwaliteit, talentontwikkeling en bloei staan hoog in het vaandel op De Schalmei. Een rijke en betekenisvolle leeromgeving voor iedereen wordt zo veel mogelijk gestimuleerd.

Compassie

Een veilig pedagogisch klimaat is een vereiste, om groei bij kinderen tot stand te brengen. Begrip, meevoelen, verplaatsen in een ander zijn hierin sleutelwoorden. Door kinderen bewust te maken van elkaar en te leren respect te hebben voor verschillen, ontstaat er samenwerking en toewijding.

Identiteit – Groei – Compassie