De Schalmei biedt vanuit een christelijke identiteit een prettig schoolklimaat, waar vertrouwen, veiligheid en wederzijds respect aan de basis ligt. Met ons betekenisvol onderwijs willen wij kinderen handvaten meegeven voor de toekomst en uitdagen zich te ontwikkelen binnen de eigen mogelijkheden.

Ons uitgangspunt is dat je pas tot ontwikkeling kunt komen als je in een omgeving bent waarin jij je veilig voelt en waarin je jezelf kunt zijn. Daarom is ons motto:

Je mag zijn wie je bent en groeien in je talent!

De Schalmei wil kinderen een basis meegeven waardoor zij met een open vizier en met vertrouwen zich verder kunnen ontwikkelen in de toekomst. Vertrouwen en veiligheid vormen een basis om te mogen ontdekken en leren.

Alle identiteiten zijn welkom bij ons op school en diversiteit neemt een plek in bij ons burgerschap. De christelijke identiteit is zichtbaar in ons onderwijs en ons handelen. We leren kinderen dat ze onderdeel zijn van een maatschappij, waarin iedereen met zijn eigen identiteit in het leven staat. Vanuit de Bijbelverhalen vinden dagopeningen en vieringen plaats waarin we beleven en binden.

De kinderen worden bewust gemaakt van het belang om kennis te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen. Zij worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen ontwikkeling en krijgen hiervoor ruimte. De leerkracht speelt bij deze ontwikkeling een belangrijke rol als coach en begeleider, door het geven van instructie en tegelijkertijd  door te inspireren, motiveren en enthousiasmeren.

Een kind leert niet alleen van de leerkracht, maar ook door medeleerlingen, ouders en gastsprekers in een uitdagende, prikkelende en positieve leeromgeving.

                                  Je mag zijn wie je bent… en groeien in je talent!