De Schalmei wil kinderen een basis meegeven waardoor zij met een open vizier en met vertrouwen zich verder kunnen ontwikkelen in de toekomst. Vertrouwen en veiligheid vormen een basis om te mogen ontdekken en leren. Door gebruik te maken van talenten en tools worden kennis, (21ste eeuwse) vaardigheden en attitudes ontwikkeld.

Kinderen worden betrokken bij leerdoelen. zij worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen ontwikkeling en krijgen hiervoor ruimte. De kinderen wordt bewust gemaakt van het belang om kennis te vergroten en vaardigheden te ontwikkelen. De leerkracht speelt bij deze ontwikkeling een belangrijke rol als coach en begeleider. De rol van de leerkracht blijft uitermate belangrijk door het geven van instructie en tegelijkertijd inspireert, motiveert en enthousiasmeert de leerkracht de kinderen. Hierbij maken de leerkracht en de leerling gebruik van:

  • methodes/methodieken
  • (lees)boeken
  • multimedia
  • de nabije omgeving
  • coöperatieve werkvormen

Het kind leert niet alleen van de leerkracht, maar ook door medeleerlingen, ouders en gastsprekers in een uitdagende leeromgeving. Kinderen komen tot leren wanneer de inrichting zich daarvoor leent. De ontwikkeling van het kind wordt door de school op verschillende manieren getoetst en geëvalueerd om tot optimaal onderwijs te komen.

Identiteit – Groei – Compassie