De drie kernwaarden van De Schalmei zijn: compassie, vertrouwen en groei

Compassie

Een veilig pedagogisch klimaat is een vereiste, om groei bij kinderen tot stand te brengen. Begrip, meevoelen, verplaatsen in een ander zijn hierin sleutelwoorden. Door kinderen bewust te maken van elkaar en te leren respect te hebben voor verschillen, ontstaat er samenwerking en betrokkenheid.

Vertrouwen

In ons onderwijs speelt vertrouwen een grote rol. Wij geven het kind vertrouwen om te groeien en om eigen keuzes te leren maken. Wij willen dat kinderen vol vertrouwen in de wereld staan, waarbij ze ook een ander vertrouwen kunnen geven. Door kinderen te laten reflecteren op eigen handelen en resultaten leert het trouw te zijn aan zicht zelf en op de juiste manier verantwoordelijkheid te nemen.

Groei

Wij willen ervoor zorgen dat kinderen de mogelijkheden krijgen om zich zo goed mogelijk persoonlijk te ontwikkelen en tot bloei komen met alle vaardigheden. Een stevige basis, kwaliteit en talentontwikkeling staan hoog in het vaandel op De Schalmei. Een rijke en betekenisvolle leeromgeving voor iedereen wordt zo veel mogelijk gestimuleerd.

Compassie – Vertrouwen – Groei